Προφίλ

Βασικός στόχος της επιχείρησής μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.  Κατά τακτά διαστήματα υπάρχει ενημέρωση της επιχείρησης για την πορεία των φόρων και την λειτουργία της. Έχω προγράμματα για έλεγχο της κερδοφορίας/ζημιάς της επιχείρησης.  

Έχω εμπειρία σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις πχ εταιρείες, ιδρύματα,συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις δήμων, σωματεία. Επίσης σε λύσεις και εκκαθαρίσεις  ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.