Ιδιώτες

Υπηρεσίες προς ιδιώτες:


1. Μπορείτε να μας στείλετε τον κωδικό πρόσβασης στο TAXIS και εμείς θα αναλάβουμε για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
2. Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε9
3. Μισθωτήρια, Αιτήσεις επιδομάτων τέκνων (Α21)
4. Εργασίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Πρωτοδικείο, επιμελητήριο
5. Ρυθμίσεις χρεών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
6. Ηλεκτροδότηση νέας κατοικίας από τη Δ.Ε.Η.
7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα
8. Κάτοικοι εξωτερικού/ εξουσιοδοτήσεις τους