Επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις


1.Πλήρης λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση (ατομική, εταιρεία, σωματείο, συνεταιρισμό κλπ)
2. Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά-Ασφαλιστικά
3. Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, εκκαθαρίσεις
4. Οργάνωση διοίκησης, ελέγχου, μηχανοργάνωση
5. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές