Λογιστικό- Φοροτεχνικό γραφείο


ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ

Το λογιστικό-φοροτεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1988 και λειτουργεί στην πόλη της Πρέβεζας.  Είμαι οικονομολόγος με υποτροφία και έχω πτυχίο λογιστή Α! τάξης με δικαίωμα εργασιών σε
οποιαδήποτε επιχείρηση ή σωματείο.